De verschillende soorten van escargots

De escargot Petit-Gris, de zachtste en smakelijkste escargot !

" Achatina fulica ", de achatine is een weekdier van ongeveer 300 gr., die zich zeer snel vermenigvuldigt in de tropische streken (in Azië en Afrika)en daar een plaag vormt voor de landbouw De Petit-Gris de Namur ,de zachtste en smakelijkste escargot !. In deze streken wordt de achatine zelden geconsumeerd, maar zijn vlees wordt verkocht in Europa en de Verenigde Staten, waar deze wordt ingeblikt of ingevoegd in schelpen. Het vlees van de achatine is donker gekleurd, taai, zelfs rubberachtig en de smaak wordt verdoezeld door het voegen van knoflookboter. Er wordt algemeen aangenomen dat 90% van de slakken die in België worden verkocht geen echte escargots zijn.

Er zijn vier bestaande soorten escargots, i.e. Elix, die eetbaar zijn.

  • “Helix pomatia Linné” ook Bourgondische of wijngaard slak genoemd. Het heeft een witte schelp en slechts de voet is eetbaar bij deze dikke escargots. (20-40g). 
  • “Helix Lucorum” is een groot escargot die in Turkije leeft. (20-40g).Het vlees is niet zo lekker en het schelp wordt vaak gebruikt om met achatine gevuld te worden. 
  • “Helix aspersa Maxima” (escargot Gros-Gris) is een groot escargot (20-40g) afkomstig uit noord Afrika waarvan men ook uitsluitend de voet eet. Het verschilt van de Petit Gris door zijn maat en zijn zwarte mantel die zowel levend als in het bord van de consument zichtbaar is. 
  • “Helix aspersa Muller”, escargot Petit-Gris heeft een bruingrijs gestreepte schelp. Dit escargot kan in zijn geheel geconsumeerd worden, de tortillon (spiraaltje) inbegrepen. Dit is de zachtste, meest zeldzame en smakelijkste escargot.